WAT?

Een onderzoek naar de veiligheid, toegankelijkheid en netheid van de Brusselse metro.

Brussels parlementslid Jef Van Damme onderzoekt voor het vierde jaar op rij de toestand van de 69 Brusselse metrostations. Elk jaar voert hij een steekproef uit met zijn team in elk station.

WAAROM?

Omdat het metronet ook in Brussel een visitekaartje moet zijn voor de stad.

Jef Van Damme lanceert het metr-o-net onderzoek in 2010 vanuit een verontwaardiging over de toestand van veel metrostations. De stations zijn bij uitstek publieke, gedeelde plekken. En ze worden druk bezocht: in 2012 telde de MIVB meer dan 130.000.000 ritten op de metro. Toch worden we nog elke dag geconfronteerd met urinegeuren, onveiligheid, onduidelijke signalisatie, defecte roltrappen, poortjesglippers of deprimerende inrichtingen.

Metr-o-net wil pijnpunten in de stations aanduiden en tegelijk oplossingen aanreiken. Omdat we geloven dat Brusselaars, pendelaars en toeristen recht hebben op toegankelijke, nette, en veilige metrostations. Omdat het personeel in betere omstandigheden moet kunnen werken. Omdat we zien dat het in andere steden (Londen, Berlijn) wél kan. Omdat het metronet ook in Brussel een visitekaartje moet zijn voor de stad.

HOE?

Naast de steekproeven uit 2010, 2011 en 2012 die werden uitgevoerd met vrijwilligers, stelden we ook een reeks parlementaire vragen over het aantal defecten aan roltrappen, het openbaar sanitair, vandalisme, etc.

Dit jaar hebben we naast ons eigen onderzoek een online-enquête gelanceerd. Op www.metr-o-net.be konden gebruikers zelf elk station evalueren en opmerkingen of suggesties achterlaten.

Metr-o-net is geen doel op zich, maar een aanleiding om een reeks voorstellen te lanceren voor een metronet Brussel waardig. Metr-o-net is evenmin een wetenschappelijke enquête, maar een steekproef en een enquête bij geëngageerde reizigers om de politiek wakkeer te schudden en hardnekkige problemen aan te kaarten die honderdduizenden reizigers aanbelangen.

Bockstael metrostation in 2011 en 2013

DOSSIER!

Hieronder krijgt u een overzicht van de resultaten van onze eigen steekproef in de stations en van de parlementaire vragen. Daarna staan we stil bij de online enquête. Vervolgens trekken we enkele conclusies en lanceren we een reeks voorstellen.

DOSSIER

PRESENTATIE